Regulacja wydajności wentylacji na podstawie pomiaru CO2

wt., 28.05.2024

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz zwiększających się kosztów energii, optymalizacja procesów wentylacyjnych w budynkach i obiektach komercyjnych staje się niezbędna. Wprowadzenie systemów regulacji obrotów central wentylacyjnych na podstawie precyzyjnego pomiaru stężenia CO2 prezentuje się jako kluczowe rozwiązanie, zapewniające znaczące korzyści dla klientów biznesowych. Co więcej jest to technologia pozwalająca zmniejszyć koszty, bez poświęcania komfortu.

Oszczędności Energii Dzięki Inteligentnej Regulacji – znaczenie dla biznesu

Centralnym punktem zainteresowania w kontekście zastosowania regulacji na podstawie pomiaru CO2 jest osiągnięcie istotnych oszczędności energetycznych poprzez inteligentne dostosowywanie przepływu powietrza do rzeczywistych potrzeb i warunków wewnętrznych. Wprowadzenie systemu regulacji obrotów wentylatorów w oparciu o pomiar stężenia CO2 pozwala na znaczne redukcje zużycia energii w budynkach i obiektach komercyjnych.
Jak to działa? System automatycznie zmniejsza przepływ powietrza do momentu aż stężenie CO2 w pomieszczeniach będzie odpowiadało wartości zadanej. W ten sposób dobrany przepływ powietrza jest zawsze najmniejszy możliwy. To powoduje minimalizację zużycia energii przez wentylatory, oraz urządzenia grzewcze i chłodzące. W przypadku np. sklepów czy biur, gdzie w różnych momentach mogą występować znaczące fluktuacje w liczbie osób przebywających w pomieszczeniach, taka inteligentna regulacja pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych. Dla klientów biznesowych, szczególnie tych prowadzących działalność w dużych obiektach komercyjnych, takie oszczędności mają kluczowe znaczenie dla efektywności operacyjnej oraz ograniczenia kosztów eksploatacji.

Zwiększony Komfort i Jakość Powietrza

Nie tylko oszczędności energetyczne stanowią korzyść płynącą z zastosowania systemów regulacji opartych na pomiarze CO2. Wprowadzenie takiego rozwiązania znacząco podnosi komfort użytkowników budynków poprzez zapewnienie optymalnej jakości powietrza. Sterowanie układem wentylacyjnym w oparciu o stężenie CO2 pozwala na utrzymanie niskiego poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniach, co sprzyja lepszemu samopoczuciu i koncentracji osób w nich przebywających. W przypadku większych zgromadzeń ludzi, system automatycznie przyspiesza wymianę powietrza, co eliminuje uczucie duszności i zapewnia świeże powietrze.

Rozszerzone Możliwości Kontroli

Korzyści wynikające z zastosowania regulacji opartej na pomiarze stężeń nie kończą się na oszczędnościach energii i poprawie komfortu użytkowników. Tego typu systemy umożliwiają również kontrolę innych istotnych parametrów środowiskowych, takich jak stężenie lotnych związków organicznych czy wilgotność względna powietrza. Dzięki temu, zarządzanie jakością powietrza wewnątrz budynków staje się kompleksowe i precyzyjne. Dzięki elastycznemu podejściu i doświadczeniu w dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów biznesowych, możemy zapewnić kompleksowe systemy wentylacji, które idealnie odpowiadają specyficznym wymaganiom każdego klienta.

Przykład realizacji

Przykładem realizacji, gdzie wykorzystaliśmy pomiar CO2 do zmniejszenia zapotrzebowania na energię jest centrala wentylacyjna obsługująca pomieszczenie produkcyjne w zakładzie w gminie Sieraków (link do realizacji). Centrala obsługuje pomieszczenie produkcyjne, w którym pracuje wielu osób, a dodatkowo używany jest tzw. suchy lód- CO2 w stanie stałym. W miarę jak suchy lód odgazowuje, do pomieszczenia jest wydzielana duża ilość CO2. Zastosowana przez nas regulacja oparta o stężenie CO2 pomaga spełnić wymagania bhp dla miejsca pracy w tym pomieszczeniu. Dodatkowo nasze rozwiązanie znacznie ograniczyło zużycie energii przez centralę wentylacyjną. Średnia częstotliwość pracy urządzenia spadła z około 70Hz do 25-30Hz. Podczas przerw w pracy system automatycznie przechodzi na obroty minimalne 15Hz. Znacząco spadło zużycie energii, ponieważ nie trzeba już chłodzić tak dużej ilości wtłaczanego powietrza.

Doświadczenie Naszej Firmy

Nasza firma od lat specjalizuje się w projektowaniu i realizacji systemów wentylacji opartych na inteligentnej regulacji. Wieloletnie doświadczenie idzie w parze z zadowoleniem klientów. Wdrażamy kompleksowe, dopasowane do potrzeb rozwiązania, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii oraz elastyczne podejście projektowe.
Możemy pomóc Ci osiągnąć maksymalne korzyści zarówno w zakresie oszczędności energetycznych, jak i komfortu Twoich pracowników i klientów.

Podsumowanie

Zastosowanie regulacji wydajności wentylacji na podstawie pomiaru CO2 stanowi nie tylko krok w kierunku efektywnego zarządzania energią. To zwiększenie efektywności operacyjnej i ograniczenie kosztów, ale także dbałości o komfort użytkowników i jakość powietrza wewnątrz budynków. Dzięki zaawansowanym technologiom i doświadczeniu specjalistów, możliwe jest osiągnięcie znaczących oszczędności oraz podniesienie jakości życia w środowisku pracy i codziennych obiektach komercyjnych.

Posted by admin