Realizacje

Szafa sterująca dla centrali wentylacyjnej z agregatami freonowymi

Czas realizacji: wrzesień 2021

 • Sterowanie centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną
 • Rekuperacja wymiennikami glikolowymi
 • Agregaty freonowe VRV
 • Sterownik ELPIAST
 • Zaprogramowanie PLC
 • Wykonanie i montaż szafy
 • Montaż AKPiA centrali went.
 • Uruchomienie i regulacja układu
Czytaj więcej

Wymiana sterowania chillera

Czas realizacji: lipiec 2021

 • Sterowanie chillerem dla pieczarkarni
 • Wymiana sterownika na Schneider TM172
 • Uporządkowanie szafy sterującej, opisanie elementów
 • Zaprogramowanie PLC
 • Obsługa systemu odzysku ciepła
 • Obsługa systemu freecooling
Czytaj więcej

Monitoring parametrów środowiskowych dla pomieszczeń clean room

Czas realizacji: luty 2021

 • Wdrożenie autorskiego systemu monitoringu parametrów środowiskowych RECPI
 • Dostęp poprzez webserwer
 • Monitorowanie temperatur, wilgotności względnych i nadciśnień w 6-ciu pomieszczeniach
Czytaj więcej

Dwa układy sterujące wentylacją VAV dla pomieszczeń clean room

Czas realizacji: grudzień 2020

 • Sterowanie centralami z recyrkulacją i agregatem freonowym
 • Budowa szaf sterujących
 • Programowanie PLC
 • Montaż siłowników, przetworników różnicy ciśnień
 • Regulacja nadciśnienia i krotności wymian powietrza w pomieszczeniach clean room
Czytaj więcej

Montaż AKPiA dla instalacji odwadniania osadu

Czas realizacji: styczeń 2022

 • Okablowanie urządzeń i AKPiA
 • Dobór i montaż oświetlenia
 • Wykonanie uziomu otokowego
 • Pomiary ochronne
Czytaj więcej

Sterowanie czterema suszarniami w układzie VAV

Czas realizacji: marzec 2020

 • Sterowanie komorami w układzie VAV
 • Kontrola procesu suszenia
 • Instalacja panelu HMI
 • Programowanie HMI i programowanie PLC
 • Montaż siłowników przepustnic
 • Montaż przetworników wilgotności i temperatury, oraz różnicy ciśnień
 • Dostęp z chmury i rejestracja zmiennych procesowych
Czytaj więcej

Sterowanie centralą wentylacyjną z nawilżaniem powietrza

Czas realizacji: grudzień 2019

 • Sterowanie centralą nawiewno-wywiewną z wymiennikiem rotacyjnym
 • Budowa szafy sterującej
 • Programowanie PLC
 • Nawilżacz powietrza – sterowanie
Czytaj więcej
« Poprzednia strona