Instalacje elektryczne

Zajmujemy się kompleksowym realizowaniem instalacji elektrycznych dla przemysłu. Wykonujemy: uziemienia, trasy kablowe ziemne i w pomieszczeniach. Podłączamy silniki trójfazowe, jednofazowe i inne, oraz urządzenia AKPiA. Wykonujemy instalacje starannie,  w zgodzie z projektem i obowiązującymi przepisami.

Realizacja na podstawie projektu

Posiadamy bogate doświadczenie w wykonywaniu instalacji według projektu. Realizujemy skomplikowane układy zasilania, ale także proste projekty elektryczne. Gwarantujemy, że nasze instalacje są wykonane precyzyjnie, a elementy takie jak przewody czy rozdzielnie oznaczamy symbolami z projektu, co ułatwia pracę działom utrzymania ruchu, lub serwisantom.

Pomiary odbiorcze

Wykonujemy pomiary parametrów instalacji elektrycznych. Oferujemy pomiary uziomów, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń wyrównawczych, impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłączników różnicowo-prądowych, oraz natężenia oświetlenia. Pomiary wykonywane są przez pracowników posiadających długoletnie doświadczenie i stosowne uprawnienia.

Dokumentacja powykonawcza

Dostarczamy dokumentacje powykonawcze dla wykonanych przez nas instalacji. Dokumentacja zawiera standardowo: spis materiałów, certyfikaty, deklaracje, protokoły pomiarowe i uprawnienia pracowników . Na życzenie sporządzamy też mapki i rysunki np. tras kablowych lub prowadzenia uziomu. Dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych. Wykonujemy szczegółowe schematy nie tylko rozdzielni elektrycznych, ale też szaf automatyki.

Kierownik robót elektrycznych

Posiadamy pracowników z uprawnieniami do kierowania pracami elektrycznymi i możliwością wpisu do dziennika budowy.

Masz pytania? Potrzebujesz fachowców?

Zadzwoń do nas!
+48 531-599-782