Wpływ czystości filtrów na zużycie energii przez centrale wentylacyjne

pt., 15.09.2023

Rosnące ceny energii skłaniają do szukania oszczędności. Rekuperacja jest często przedstawiana jako sposób na ograniczenie kosztów np. ogrzewania budynku, ale nie jest to kompletny obraz sytuacji. Urządzenia wentylacyjne zużywają przecież prąd elektryczny. Jednym z czynników wpływających na to zużycie jest czystość filtrów powietrza.

Mechanizm powstawania strat energii jest prosty. Każdy filtr wprowadza pewne opory przepływu powietrza. Te opory zależą przede wszystkim od klasy filtra, ale także od stopnia jego zabrudzenia- im brudniejszy filtr tym spadek ciśnienia na filtrze jest większy. To się dzieje dalej zależy od sposobu sterowania obrotami wentylatora. W przypadku utrzymywania stałych obrotów wentylatora, zwiększony opór przepływu powietrza przez filtr powoduje zmniejszenie przepływu przy około tym samym zużyciu energii. W skrócie urządzenie zużywa podobną ilość energii, ale powietrze nie jest wymieniane w pomieszczeniach tak często.
Drugim sposobem sterowania obrotami wentylatora jest utrzymanie stałego przepływu powietrza. W tej sytuacji wentylator przyśpiesza, aby nadrobić straty na filtrze, co powoduje wyższe zużycie energii, ale utrzymaną częstość wymian powietrza w pomieszczeniach.

Co można uzyskać dzięki automatyce w kwestii filtrów? Podstawowe rozwiązanie to presostat badający spadek ciśnienia na filtrze. Jeżeli ten spadek przekracza wartość graniczną sygnalizowany jest błąd- a użytkownik powinien wymienić brudny filtr. Ważne jest monitorowanie wszystkich filtrów osobnym presostatem. Inne podejście to funkcja w sterowniku urządzenia, która wyświetla komunikat o konieczności wymiany filtrów co pewien zadany czas pracy urządzenia.

Wymiana filtrów to czynność stosunkowo prosta, ale fachowy serwis wentylacji zadba o szczegóły. Przede wszystkim należy dobrać pasujący filtr o odpowiedniej klasie filtracji i wydajności. Komora filtra powinna zostać wyczyszczona przy okazji wymiany, jeżeli jest znacznie zabrudzona. Należy też zadbać o szczelność filtra, oraz pokryw, a także właściwe nastawy omawianych presostatów różnicy ciśnień na filtrach.

Posted by admin