Realizacje

Projekt i wykonanie sterownicy układu chłodniczego

Projekt i wykonanie sterownicy układu chłodniczego

Czas realizacji: kwiecień 2023

 • Projekt sterowania agregatem chłodniczym i 4 szt. chłodnic
 • Regulacja wydajności sprężarki w systemie Bitzer CRII w zakresie 10-100%
 • Regulacja wydajności wentylatorów skraplacza za pomocą falownika
 • Sterownik agregatu Danfoss AK-PC 551

Montaż falownika do wentylatora wyciągowego

Czas realizacji: kwiecień 2023

 • Dobór falownika
 • Montaż, podłączenie do wentylatora
 • Zabezpieczenie PTC silnika

Modernizacja instalacji elektrycznej agregatu centralnego

Czas realizacji: marzec 2022

 • Wykonanie nowego uziomu
 • Wykonanie i montaż nowej skrzynki zasilającej do 200A

System śluzowania dla clean room

Czas realizacji: luty 2023

 • Montaż zwór elektromagnetycznych i kontaktronów do drzwi śluzy
 • Wykonanie i montaż sterownicy systemu
 • Uruchomienie

Montaż AKPiA dla modernizowanej oczyszczalni ścieków

Czas realizacji: listopad 2022

 • Okablowanie urządzeń i AKPiA
 • Budowa tras kablowych z korytek stalowych
 • Wymiana oświetlenia
 • Instalacja gniazd
 • Pomiary ochronne

Montaż AKPiA dla modernizowanej oczyszczalni ścieków

Czas realizacji: lipiec 2022

 • Okablowanie urządzeń i AKPiA, także w strefach Ex
 • Przepusty kablowe pod drogami
 • Dobór i montaż oświetlenia, także w strefach Ex
 • Instalacja elektryczna w pomieszczeniach socjalnych
 • Wykonanie uziomu otokowego
 • Pomiary ochronne

Uruchomienie rejestracji temperatur na Danfoss AK-SM

Czas realizacji: maj 2022

 • Montaż modułu AK-PI obsługującego sieć Danbus
 • Konfiguracja punktów pomiarowych, rejestracji danych i alarmów
 • Wykonanie graficznych przeglądów instalacji

Sterowanie wydajnością centrali wentylacyjnej na podstawie pomiaru CO2

Czas realizacji: kwiecień 2022

 • Dobór i montaż kanałowego czujnika CO2
 • Modyfikacja szafy sterującej
 • Modyfikacja programu PLC: regulacja wydajności centrali na podstawie stężenia CO2
 • Uruchomienie i regulacja
 • Aktualizacja dokumentacji

Montaż AKPiA dla oczyszczalni ścieków

Czas realizacji: marzec 2022

 • Okablowanie urządzeń i AKPiA
 • Pomiary ochronne

Szafa sterująca dla centrali wentylacyjnej z agregatami freonowymi

Czas realizacji: wrzesień 2021

 • Sterowanie centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną
 • Rekuperacja wymiennikami glikolowymi
 • Agregaty freonowe VRV
 • Sterownik ELPIAST
 • Zaprogramowanie PLC
 • Wykonanie i montaż szafy
 • Montaż AKPiA centrali went.
 • Uruchomienie i regulacja układu
Następna strona »