Automatyka wentylacyjna

Automatyka wentylacyjna to dziedzina, która zajmuje się przede wszystkim sterowaniem central wentylacyjnych, układów suszarniczych, a także mniejszych urządzeń takich jak wentylatory dachowe i kanałowe, oraz klimakonwektory.

Procesy centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne to rozbudowane urządzenia obrabiające nawiewane do pomieszczeń powietrze. Podstawowe funkcje centrali to wymuszenie przepływu powietrza za pomocą wentylatorów, filtracja, odzysk ciepła (rekuperacja), oraz ogrzanie lub schłodzenie powietrza.

Realizujemy kompleksowo systemy sterowania centralami wentylacyjnymi. Wykonujemy rozbudowane układy z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak np.: wykorzystanie agregatów klimatyzacyjnych lub pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia, różne typy odzysków: glikolowy, wymiennik obrotowy, wymiennik przeciwprądowy.

W naszych rozwiązaniach stosujemy nowoczesne sterowniki, które pozwalają łatwo zaprogramować harmonogram tygodniowy. Stosujemy szeroki wariant paneli sterujących a także rozwiązania oparte o webserwer.

Sterowanie VAV i wentylacja na podstawie zapotrzebowania

Wentylacja pomieszczeń potrafi być energochłonna. Rozwiązaniem tego problemu może być sterowanie typu VAV- variable air volume. Dzięki systemom VAV możemy wyłączać przepływ powietrza w pomieszczeniach aktualnie nieużywanych (np. na podstawie sygnału z czujnika obecności). Typowym przykładem wykorzystania systemu VAV jest sala konferencyjna, w której poza czasem spotkań, wymagany przepływ powietrza jest minimalny. Natomiast w czasie spotkań zapotrzebowanie wyraźnie wzrasta, ze względu na liczbę ludzi w pomieszczeniu.

Dalsze oszczędności  w stosowaniu wentylacji może przynieść także regulacja oparta o zapotrzebowanie. To rozwiązanie polega na mierzeniu kluczowych parametrów powietrza w pomieszczeniach, jak np. poziom CO2, wilgotność względna i dostosowywaniu obrotów wentylatorów tak, aby zachować ustawione poziomy tych parametrów.

Sterowanie wentylacją w pomieszczeniach czystych (clean room)

Posiadamy doświadczenie w sterowaniu układami wentylacyjnymi dla pomieszczeń czystych (clean room). W takich pomieszczeniach z reguły stosuje się znacznie dokładniejszą i bardziej rozbudowaną filtrację powietrza. Dzięki zastosowaniu automatyki, możemy kontrolować poziom zanieczyszczenia poszczególnych filtrów.

Ważnym aspektem jest także automatyczna kontrola nadciśnienia w pomieszczeniach, dzięki której układ sam dostosowuje się do zmieniających się warunków (jak np. zabrudzenie filtrów, lub powstanie nieszczelności). Taki system możemy wzbogacić o możliwość rejestracji parametrów środowiskowych. W ten sposób zyskujemy pewność, że do pomieszczenia nie przedostają się zanieczyszczenia, a my w przypadku kontroli,  możemy łatwo to udowodnić.

Masz pytania? Potrzebujesz fachowców?

Zadzwoń do nas!
+48 531-599-782