Falowniki

Falowniki (lub przemienniki częstotliwości) to urządzenia energoelektroniczne stosowane do sterowania obrotami silników elektrycznych. Regulacja obrotów silnika odbywa się poprzez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik. Oprócz tej podstawowej funkcji, współczesne falowniki oferują także,  np.: zmianę kierunku obrotów silnika, wbudowane zabezpieczenia silnika, moduły hamujące, regulowane czasy rozbiegu i zatrzymania, realizację prostych funkcji sterujących.

Dobór

Wybór falownika nie jest prostym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę znaczną liczbę parametrów. Przede wszystkim należy określić aplikację napędu falownikowego, np. czy jest to sterowanie pompą, wentylatorem, czy podnoszenie ładunku. Kolejnym kryterium jest rodzaj silnika elektrycznego, jego moc, układ połączeń uzwojeń, maksymalny prąd pracy, oraz występujące stany przeciążeń. Bywa że falownik musi być przewymiarowany w stosunku do zastosowanego silnika. Dalsze wymagania obejmują rodzaje sygnałów sterujących obsługiwanych przez falownik, funkcje bezpieczeństwa jak np. specjalne wejście bezpiecznego zatrzymania, czy komunikację poprzez sieci takie jak Modbus RTU lub TCP/IP.

Oszczędności energii

Zastosowanie przemienników częstotliwości pozwala na oszczędności energii, oczywiście zakładając, że pewne warunki są spełnione. Falownik redukując obroty silnika, sprawia, że zużywa on mniej energii. Wyraźne oszczędności można zauważyć stosując falowniki do napędów pomp i wentylatorów. W tych aplikacjach charakterystyka obciążenia umożliwia  znaczne zmniejszenie napięcia kiedy zmniejszamy obroty silnika.

Montaż

Firma Electromatica zajmuje się profesjonalną instalacją falowników. Bezproblemowa praca falownika jest możliwa tylko dzięki właściwemu montażowi. Problemy mogą sprawić już dobór zabezpieczeń nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych. Dalej, miejsce montażu falownika musi umożliwiać jego prawidłowe chłodzenie, oraz chronić przed zanieczyszczeniami. Kolejnym ważnym punktem jest dobór i wykonanie okablowania: oprócz wymagań stawianych dla typowych podłączeń silników należy wziąć pod uwagę większe straty energii, kompatybilność elektromagnetyczną, oraz właściwe uziemienie. Wreszcie prawidłowy montaż powinien być zakończony odpowiednimi pomiarami potwierdzającymi bezpieczeństwo wykonanej instalacji.

Masz pytania? Potrzebujesz fachowców?

Zadzwoń do nas!
+48 531-599-782