Sygnał PPOŻ do central wentylacyjnych

niedz., 22.10.2023

Niezwykle ważne a często pomijane w praktyce jest podłączenie central wentylacyjnych do systemu PPOŻ budynku. System wentylacji wpływa na wiele aspektów przebiegu pożaru w budynku, chociażby poprzez dostarczanie tlenu napędzającego reakcję spalania. Projekt budowlany powinien określać zachowanie central wentylacyjnych podczas pożaru. Niestety projekty budowlane często nie zawierają odpowiedniej informacji, a wykonawcy nie mają świadomości odnośnie prawidłowych rozwiązań tej kwestii.

Standardem w sterownikach dla urządzeń wentylacyjnych jest wejście cyfrowe załączające tryb pożarowy. Algorytmy sterowania aktywowane takim wejściem można podzielić na dwie zasadnicze kategorie: natychmiastowe zatrzymanie układu wentylacji- najczęściej aby nie dostarczać więcej powietrza do pożaru, lub praca wymuszona w trybie pożarowym – tutaj urządzenie zazwyczaj jest częścią systemu oddymiania lub z nim współgra.

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna otrzymać sygnał PPOŻ z centrali systemu przeciwpożarowego. Najlepiej gdy jest to zwykły zestyk przekaźnika w konfiguracji NC. W ten sposób jest wymagany ciągły przepływ energii na wejście PPOŻ dla normalnej pracy urządzenia. Wtedy przerwanie przewodu powoduje zał. trybu PPOŻ.

Typowym rozwiązaniem kwestii wyłączenia wentylacji podczas pożaru jest odcięcie zasilania od budynku. Projektuje się wyzwalacz wzrostowy który po wciśnięciu Przycisku Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu wyzwala wyłączenie w głównym wyłączniku zasilania. To odcina budynek od zasilania, co powoduje także zatrzymanie urządzeń wentylacyjnych. Nie zawsze jest to rozwiązanie właściwe. Nie każda centrala wentylacyjna ma przepustnice ze sprężyną powrotną- to oznacza, że zatrzymanie centrali przez odcięcie zasilania pozostawi otwarty kanał wentylacyjny np. do czerpni, którym świeże powietrze może przedostać się do wnętrza budynku podczas pożaru.
Warto wspomnieć też o kwestiach odbioru. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna być zawsze sprawdzana pod kątem współdziałania z systemem PPOŻ budynku. Takie sprawdzenie powinno zakończyć się sporządzeniem protokołu współdziałania.

Posted by admin